KiteMax

Szkolenie indywidualne

1 instruktor trenuje 1 ucznia który ma do dyspozycji sprzęt.

Cena 150 zł / 1 godzina