KiteMax

Szkolenie grupowe

1 instruktor trenuje 2 – 3 uczniów i ma do dyspozycji 1 lub 2 komplety sprzętu.

Cena 100 zł / 1 godzina